top of page

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Všeobecné obchodní podmínky

Obsah:
I. Úvodní ustanovení
II. Podmínky prodeje, přepravné a balné
III. Platební podmínky
IV. Reklamační řízení                                                                                                                                                                                                    V. Závěrečná ustanovení

I. Úvodní ustanovení

Zdeňka Pospíšilová, Regnerova 1102, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 87743868, zapsaná Živnostenském rejstříku č.j.:  ObŽÚ/U3520/2019/KUC (dále jen "prodávající") tímto vyhlašuje s platností od 1.8.2019 tyto obchodní podmínky.

Tyto obchodní podmínky blíže upravují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kupující svojí objednávkou potvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami a souhlasí s nimi. Obchodní podmínky jsou závazné pro obě smluvní strany. Obchodní podmínky jsou platné v rozsahu a znění, které bylo uveřejněno na webových stránkách prodávajícího v okamžiku odeslání objednávky.

Kupujícím se stává fyzická nebo právnická osoba, která předloží pravdivé údaje o svém podnikatelském oprávnění a o své právní subjektivitě. Na základě těchto údajů je zaregistrována do systému prodávajícho a získává přístup do internetového velkoobchodu prodávajícího na webu: www.krabickydarkove.com. Kupující bere na vědomí, že je povinen tyto údaje průběžně aktualizovat.

Vzájemné obchodní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím jsou následující: prodávající dodává zboží na základě objednávek a kupující   je pak povinen produkty převzít a zaplatit za ně včas stanovenou cenu.

Jednotlivé kupní smlouvy se uzavírají na základě závazných objednávek kupujícího.

 

II. Podmínky prodeje, přepravné a balné

1. Podmínky prodeje

Zásilky jsou standardně zasílány prostřednictvím dopravní společnosti PPL, pokud není dohodnuto jinak (např. u objemnějších objednávek).

Kupující je povinen zaplatit přepravné a balné, ceny jsou dle váhy každého balíku. Prodávající si vyhrazuje právo v případě zasílání objemných zásilek či zásilek s velkou hmotností, upravit výši poštovného individuálně, což prodávající sdělí kupujícímu.

2. Přepravné a balné

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, do 5 týdnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvede jinou lhůtu            k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do 5 pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít       a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

 

Podmínky platné pro Českou republiku:

Přepravné a balné: 

Do 5 kg                         99,17 Kč bez DPH   (120 Kč s DPH)

Do 7 kg                       115,70 Kč bez DPH   (140 Kč s DPH)   

Do 10 kg                     132,23 Kč bez DPH   (160 Kč s DPH)

Do 20 kg                     152,89 Kč bez DPH   (185 Kč s DPH).

Doběrečné:                                                                                                                                                                                                              33,06 Kč bez DPH     (40 Kč s DPH).

Podmínky platné pro Slovenskou republiku na adresu:

Přepravné a balné:

Do 5 kg                       332 Kč bez DPH        (402 Kč s DPH)

Do 10 kg                     407 Kč bez DPH        (493 Kč s DPH)    

Do 20 kg                     486 Kč bez DPH        (588 Kč s DPH).

Na Parcelshop: rozměry krabice 80x40x40 cm nebo menší

do 5 kg                       139,67 Kč bez DPH    (169 Kč s DPH)

do 10 kg                     179,39 Kč bez DPH    (217 Kč s DPH)

do 20 kg                     247,93 Kč s DPH        (300 Kč s DPH)

Na Slovensko zboží na dobírku neposíláme.

            

Při dodání zboží na Slovensko je podmínkou uplatnění osvobození od  DPH doložení, že odběratel je osobou registrovanou k dani (DPH)  v jiném členském státě, tj. sdělení platného DIČ a předložení potvrzení o registraci k dani (DPH) v jiném členském státě. Pokud nebudou splněny výše uvedené podmínky, nebude uplatněno osvobození od daně a zboží bude fakturováno včetně DPH.

 

III. Platební podmínky

 

Platební podmínky platné pro Českou republiku

 

Je možná některá z níže uvedených platebních podmínek:                                                                                                                                    1. platba předem                                                                                                                                                                                                           2. faktura s dohodnutou splatností                                                                                                                                                                              3. dobírka

Doba splatnosti faktur je 14 dní, pokud není dohodnuto jinak.

Platební podmínky platné pro Slovenskou republiku

Prodávající objednané zboží zabalí, zváží a vyfakturuje v Eurech dle denního kurzu FIO banky. Fakturu prodávající následně zasílá kupujícímu na e-mail k uhrazení.  

Je možná některá z níže uvedených platebních podmínek:                                              

1. platba předem (pro nové zákazníky)                                                                                                                                                                     Po uhrazení nebo po zaslání dokladu o uhrazení předává prodávající zboží k přepravě dopravní společnosti PPL.                                       2. faktura s dohodnutou splatností (pro stálé zákazníky).                             

Doba splatnosti faktur je 7 dní, pokud není dohodnuto jinak.

 

V případě, že nemá kupující uhrazeny všechny faktury ve lhůtě splatnosti, bude dodání dalších objednávek pozastaveno dokud nebudou uhrazeny všechny předchozí faktury.

V případě, že provede kupující předobjednávku zboží a objednané zboží neodebere nebo zboží odmítne odebrat, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši  80 % hodnoty objednaného zboží.

 

 

IV. Reklamační řízení
 

Veškeré reklamace zasílejte na adresu:
Zdeňka Pospíšilová

Regnerova 1102

293 01 Mladá Boleslav

 

Opravný daňový doklad (dobropis) je nezbytně nutné potvrdit (datum, podpis, razítko) a vrátit zpět na adresu Zdeňka Pospíšilová, Regnerova 1102, 293 01 Mladá Boleslav nebo naskenovat a poslat na e-mail: krabickydarkove@volny.cz. Pokud požadujete vrácení peněz na váš účet, je třeba uvést i číslo vašeho účtu, na který chcete peníze vrátit.

 

 

V. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné ode dne vyhlášení. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky kdykoli změnit a není povinen informovat kupujícího o změně obchodních podmínek. Ostatní práva a povinnosti obchodními podmínkami neupravené se řídí právním řádem České republiky.

bottom of page